Zasada wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej 'jet grouting' polega na dokładnym wymieszaniu wzmacnianego gruntu z zaczynem stabilizującym wtłaczanym strumieniowo pod bardzo wysokim ciśnieniem( rzędu 200-400 bar).

  W procesie iniekcji wysokociśnieniowej grunt jest rozdrabniany i mieszany z zaczynem wiążącym w sposób jednorodny w strefie oddziaływania strumienia iniektu. Technologia ta pozwala na zeskalenie (zwiększenie wytrzymałości, zmniejszenie odkształcalności i uszczelnienie, bądź redukcję wodoprzepuszczalności) praktycznie wszystkich gruntów mineralnych rodzimych, nasypowych oraz organicznych. Rezultatem wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej jest uformowanie regularnej strefy (w kształcie walca) gruntobetonowego pala wielkośrednicowego. Realne średnice kolumn iniekcyjnych przy zastosowaniu wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej wahają się w granicach od 40 cm do 120 cm w zależności od doboru technologii, parametrów iniekcji i typu zaczynów wiążących.

 Walorem technologii jet grouting jest możliwość wykonania:

- pali iniekcyjnych o regularnych wymiarach,
- pali iniekcyjno zmiennych średnicach w dowolnie dobranych częściach pali
 (istnieje możliwość lokalnego poszerzenia pala np. na końcu czy też na   korpusie pala),
- pali nachylonych pod dowolnym kątem.

  Istotną zaletą tego systemu iniekcji jest możliwość osiągnięcia pełnego efektu bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych, a przez zastosowanie jedynie ekologicznie czystych iniektów mineralnych (np. zaczynów cementowych z dodatkami). Pale jet grouting można zbroić centralnie (np. profilem stalowym, rurą itp.).