Pale CFA były pierwotnie wykonywane poprzez tłoczenie zaczynu cementowego oraz cementowo-bentonitowego. Obecnie wykonywane są jako pale żelbetowe. Pale CFA można wykonywać we wszystkich rodzajach gruntów, zarówno sypkich jak i spoistych.

  W procesie realizacji tych pali wyeliminowane są efekty dynamiczne, natomiast hałas zredukowano do minimum. Palami tymi często zastępuje się pale wielkośrednicowe wykonywane w rurach obsadowych. Pale CFA o średnicach f 300 - f 1000 mm są wykonywane bez odprowadzenia urobku w czasie pogrążania świdra, przez co nie następuje rozluźnienie gruntu otaczającego i tym samym uzyskiwane są znacznie wyższe nośności wzdłuż pobocznicy pala niż przy palach rurowanych.

  Wiercenie odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód umożliwiający tłoczenie betonu podczas wykonywania pala. Przewód ten jest zamknięty podczas pogrążania świdra. W momencie osiągnięcia żądanej głębokości świdra (a tym samym projektowanej głębokości zapuszczenia pala) przewód centralny zostaje otwarty. Betonowanie pala odbywa się poprzez powolne podciąganie świdra z równoczesnym pompowaniem betonu centralnie umieszczonym przewodem. Ponieważ beton pompowany jest pod ciśnieniem, dlatego nie następuje rozluźnienie ścian otworu.Zarówno ciśninie betonu jak i jego przepływ są kontrolowane w sposób ciągły. Kontrola ta daje gwarancję ciągłości pala oraz osiągnięcia zaprojektowanej średnicy pala.

  Urządzenie kontrolne daje ponadto informację na temat: kąta nachylenia świdra, głębokości pogrążenia świdra, oporu i szybkości wiercenia, ciśnienia i przepływu pompowanego betonu. W momencie zakończenia betonowania natychmiast wprowadza się zbrojenie pala. Kosz zbrojeniowy składa się z prętów głównych o średnicy nie mniejszej niż 16 mm. Spirala obwodowa o średnicy 6 mm lub 8 mm ma skok ok. 250 mm.

  W przypadku, gdy konieczne jest duże zbrojenie ze względu na siły poziome lub pal ma pracować na wyciąganie, można użyć do jego zazbrojenia centralnie umieszczony profil stalowy.

  Wielokrotnie większa szybkość wykonywania pali CFA w porównaniu do tradycyjnych pali rurowanych jest niezwykle istotna w przypadkach realizacji zadań dużych, wymagających szybkiego tempa prac, z równoczesnym obniżeniem kosztów inwestycji.

1.Ustawienie palownicy. Rozpoczęcie wiercenia. 2.Wwiercenie świdra na projektowaną głębokość pala. 3.Pompowanie betonu pod ciśnieniem centralnym przewodem świdra. 4.Zakończenie betonowania i wprowadzenie zbrojenia w świeży beton.